نشانی :

مشهد ـ بلوا ر سجاد ـ ابتدای اخوان ثالث ـ صندوق پستی 157/91735

دفتر مرکزی : 3- 37625001

دورنگار: 37615079

سفارشات چاپ افست : 37625004

سفارشات چاپ صنعتی : 37615525

مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300

دور نگار 32461304

info@astanprint.ir        www.astanprint.ir

تلفن مدیرعامل : 37654282
تلفن معاونت تولید: 37616037
تلفن معاونت بازرگانی: 37623991
تلفن معاونت پشتیبانی: 37668990
تلفن روابط عمومی: 37654281
تماس با ما
نام و نام خانوادگي:
ايميل شما:
شماره تماس:
عنوان:
توضيحات
مشهد- بلوار سجاد - ابتدای جانباز جنوبی - صندوق پستی 157/91735
تلفن: 3-37625001-051 سفارشات چاپ افست:37625004-051 سفارشات چاپ صنعتی: 37615525-051
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300-051

info [at] astanprint.com         www.astanprint.com