چشم انداز

با استعانت از درگاه خداوند منان و باعنایت امام رضا (ع) 

موسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی یکی از بزرگترین و مدرنترین مراکز چاپ و نشر قران کریم ومعارف اهل بیت (ع) در جهان اسلام خواهد بود

مشهد- بلوار سجاد - ابتدای جانباز جنوبی - صندوق پستی 157/91735
تلفن: 3-37625001-051 سفارشات چاپ افست:37625004-051 سفارشات چاپ صنعتی: 37615525-051
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300-051

info [at] astanprint.com         www.astanprint.com