معرفی قران ها

قرآن به عنوان کتاب تمدن ساز وکلام وحی و معجزه پیامبر ختمی مرتبت آنقدر مورد توجه بوده و هست که موجب شده در دوره های مختلف از مناظر و مرایای گوناگون مورد توجه تمامی اقشار جامعه اسلامی قرار گیرد  علما تمام همتشان را در پژوهش و بیان مفاهیم قرآن گماردند و هنرمندان هم به فراخور خود تمامی اهتمامشان بر این بوده که این  کتاب به نهایت جمال برسد.

در روزگار ما پس از تغییرات گسترده در تمامی عرصه بالاخص عرصه چاپ، جدیدترین و مدرنترین فناوری های بکارگرفته شده در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم امکان چاپ تخصصی و کیفی گرایانه مصحف شریف را در قالب ها و شیوه های بدیع و نوین فراهم کرده است که در ادامه به گوشه ای از آن اشاره می شود.

انواع قرآن های چاپ شده در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم
ردیف قطع قرآن خط مترجم نوع کاغذ متن تعداد رنگ متن نوع صحافی
1 رحلی مرحوم یزدی آیت اله مکارم گلاسه 150 گرم پنج رنگ جلد سخت
2 رحلی مرحوم نیریزی آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
3 رحلی مرحوم صفا مهدوی آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
4 وزیری مرحوم یزدی آیت اله مکارم تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
5 وزریری مرحوم یزدی آیت اله مکارم تحریر 50 گرم چهار رنگ جلد سخت
6 وزریری مرحوم یزدی آیت اله مکارم گلاسه 120 گرم چهار رنگ جلد سخت
7 وزریری مرحوم صفا مهدوی آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
8 وزریری عثمان طه آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
9 وزریری مرحوم یزدی آیت اله مکارم گلاسه 120 گرم چهار رنگ جلد سخت
10 وزریری خط رایانه ای انگلیسی/ سید علی قلی قرائی تحریر 50 گرم تک رنگ جلد سخت
11 وزریری عثمان طه آیت اله قمشه ای تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
12 وزریری عثمان طه دکتر حداد عادل تحریر 50 گرم سه رنگ جلد سخت
13 وزریری مرحوم نیریزی آیت اله مکارم تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
14 وزریری مرحوم نیریزی آیت اله مشکینی تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
15 وزریری عثمان طه آیت اله رسولی محلاتی تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
16 جیبی مرحوم یزدی آیت اله مکارم تحریر 50 گرم سه رنگ جلد سخت
17 جیبی مرحوم یزدی آیت اله مکارم تحریر 50 گرم دو رنگ گالینگور نرم
18 جیبی عثمان طه بدون ترجمه تحریر 70 گرم دو رنگ گالینگور نرم
19 جیبی عثمان طه دکتر حداد عادل تحریر 50 گرم دو رنگ جلد سخت
20 جیبی عثمان طه بدون ترجمه تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
21 جیبی مرحوم صفا مهدوی بدون ترجمه تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
22 جیبی مرحوم صفا مهدوی آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
23 نیم جیبی عثمان طه بدون ترجمه تحریر 50 گرم سه رنگ شومیز
24 نیم جیبی خط رایانه ای بدون ترجمه گلاسه 135 گرم چهار رنگ شومیز
25 نیم جیبی مرحوم صفا مهدوی بدون ترجمه تحریر 70 گرم دو رنگ جلد سخت
26 ربع جیبی خط رایانه ای آیت اله قمشه ای تحریر 70 گرم دو رنگ شومیز


 

 

 

 
مشهد- بلوار سجاد - ابتدای جانباز جنوبی - صندوق پستی 157/91735
تلفن: 3-37625001-051 سفارشات چاپ افست:37625004-051 سفارشات چاپ صنعتی: 37615525-051
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300-051

info [at] astanprint.com         www.astanprint.com