قران نفیس ابراهیم سلطان

معرفی اثر نفیس منتخب سور قران ابراهیم سلطان

مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم مرکز تخصصی وروز امد طبع و نشر مصحف شریف است و باز نشر نفایس قرآنی موجود در گنجینه های آستان قدس رضوی را از اهم وظا یف خود می داند زیرا این آستان مقدس از دیرباز تا کنون جلوگاه و گنج خانه فاخرترین و ارزشمندترین دستاوردهای هنری بوده که ریشه درباور باطنی هنرمندان و ارادتمندی آنان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت دارد ، اما بدلیل منحصر به فرد بودن این آثار امکان بهرمندی و حظ معنوی برای تمامی دوستداران و عاشقان هنر ممکن نیست ، لذا احیاء و باز نشر این مواریث فرهنگی در دستور کار این مرکز قرآنی قرار دارد.

یکی از این آثار بی نظیر « منتخب سور قرآن کریم بخط ابراهیم سلطان » می باشد که مربوط به اواخر دوران تیموری است که به خط ابراهیم سلطان از شاهزادگان دربار تیموری نگارش یافته ، این قرآن شانزده برگ بسیار نفیس از دوازده سوره منتخب قرآن کریم بوده که به خط محقق و ثلث در سال 827 هـ.ق نگارش یافته و وقف بر روضه منور رضوی گردیده است. که چاپ آن بدلیل وجود دقایق وظرایف هنری فاخر وفوق العاده از جمله قلم گیری های زرین سطرها ، تحریر های مطلا نویسی، آرایه های مذهبی ، رنگ های ویژه ، خطوط ، نقوش ، جداول ،فضاها ،طیف های رنگی متنوع و جلوه های بصری موجود در ان ترتیبات ، الزامات و اقتضائات ویژه ای را می طلبد و باز نشر آن نیاز مند رعایت پیش نیازهای متعدد در ابعاد گوناگون از جمله تجهیز به دستـگاه چاپ پیشرفته ،استاندارد سازی رویه ها و روندها ، وجود نرم افزارهای تخصصی و سخت افزار کنترل کیفیت ، بکارگیری سیستم مدیریت رنگ ، استفاده از متخصصان و کارشناسان حرفه ای و نیز بهرمندی از مواد مصرفی کیفی متناسب با نفاست اثر می باشد تا از این رهگذر به حداکثر تطابق بین اصل اثر و نسخه چاپی رسید.

بدین منظورو برای دستیابی به فضاها ، جلوه ها و طیف های رنگی موجود در صفحات بالاخص در صفحات اغازین که مزین به سوره حمد و یاسین می باشد فرایند چاپ علاوه بر چهار رنگ اصــلی نیازمند رنـــگ های تکمیلی ،طلایی ویژه ، لاجوردی درخشان ، قرمز شنگرف ، مشکی براق و ورنی های مات و براق است. لذا لازم بود تا از ماشین چاپی با آخرین فناوری های روزآمد که بتواند در یک مرحله هشت رنگ و پوشش های بعدی را چاپ نماید سود برد به گونه ای که فضا های رنگی در تمامی صفحات ایجاد گردند، بر این اساس ماشین چاپ هشت رنگ هایدلبرگ (XL) موجود در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم که یکی از پیشرفته ترین تجهیزات در کشور می باشد انتخاب گردید. پس از انتخاب نوع دستگاه موارد و ملاحظات تکنیکی شش گانه زیر قبل از چاپ نهایی مورد بررسی تخصصی قرارگرفت:

الف) چگونگی چاپ رنگ طلا با توجه به حساسیت ان در چاپ بنحوی که نمایش و نشست آن مناسب باشد.

ب) انتخاب ترتیب و توالی رنگهای هشت گانه جهت حصول به بالاترین میزان شفافیت و وضوح.

ج) تفکیک رنگهای بکاررفته در اثر با اعمال دقت و وسواس فراوان براساس وظیفه هر رنگ در اثر.

د) تحقیق و پژوهش با همکاری مراکز معتبر سازنده مواد مصرفی چاپ و سفارشی سازی مواد مورد نیاز

هـ) چاپ ازمایشی جهت مشابه سازی فرایند کاری و بررسی رفتارهای متغیر چندگانه موثر برکیفیت.

و) آماده سازی، سرویس و باز تنظیم و دستگاه برای چاپ نهایی.

در نهایت پس از طی مراحل مورد نیاز و با استفاده از دانش و تجربه ایرانی و با بهره گیری از فناوری روزآمد جهانی اثر نفیس « منتخب سور قرآن کریم بخط ابراهیم سلطان » در تراز استانداردهای روز صنعت چاپ جهان در « مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم » چاپ گردید.این مجموعه نفیس در سال (1392) به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.

مشهد- بلوار سجاد - ابتدای جانباز جنوبی - صندوق پستی 157/91735
تلفن: 3-37625001-051 سفارشات چاپ افست:37625004-051 سفارشات چاپ صنعتی: 37615525-051
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300-051

info [at] astanprint.com         www.astanprint.com