منشور اخلاقی کارکنان

1- با تمسک به ذات اقدس الهی و در سایه ی عنایات حضرت ثامن الحجج (ع) <رضایت الهی> را معیار و میزان اعمال خویش قرار داده و در سایه الطاف کریمانه اش آینده ای روشن را امیدواریم.

2- << خدمت گذاری >>  به بندگان خدا را یک اصل دانسته و تلاش می نماییم در اعمالمان به آن پایبند باشیم

3- به << انضباط اخلاقی >> در عمل پایبند بوده و می کوشیم تا ضمن بر خورد مناسب و ایجاد روابط سالم بین کارکنان ، با مشتریان و ارباب رجوع با مهر و عطوفت رفتار و رضایت آنان را تامین نماییم.

4- بر << انضباط فردی >> تاکید داریم و ضمن رعایت صرفه جویی به عنوان یک اصل تلاش می نماییم تا با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

5- بر این امر اعتقاد داریم که در تصمیم گیریها ، ضمن بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان مختلف و صاحب نظر در سایه  << مشارکت جمعی >> امور را به سر انجام برسانیم.

6- به توانایی و استعدادهای خود اطمینان داریم و در جهت رشد وتعالی و تقویت روحیه  << خودباوری >> بین همکاران می کوشیم.

7- << وجدان کاری >>  اصلی پذیرفته شده در بین کارکنان موسسه چاپ و انتشارات می باشددر همین راستا حضور به موقع و موثر  و انجام کار با بالاترین<< کیفیت >> قابل دستیابی را از اهم وظایف خود      می دانیم .

8- ضمن احترام به شکایات مشتریان گرامی << پاسخگویی>> به شکایات را تاحصول نتیجه وظیفه خود دانسته و با اعتقاد به اصل مشتری مداری در جهت جلب رضایت انان گام بر می داریم.

مشهد- بلوار سجاد - ابتدای جانباز جنوبی - صندوق پستی 157/91735
تلفن: 3-37625001-051 سفارشات چاپ افست:37625004-051 سفارشات چاپ صنعتی: 37615525-051
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم : 32461300-051

info [at] astanprint.com         www.astanprint.com